NGC6914_2013-07-06

NGC6914

Volle Auflösung

06.07.13 / Solingen
TS APO 65Q 2,5" f/6,5 (65/420mm)
StarlightXpress SXV-H9 (8,98x6,7mm 1392x1040px 6,45µm)
RGB jew. 5x5min Bin2, L,Ha jew. 3x10min Bin1