NGC6888_2007-09-13

NGC6888
Halbmond Nebel
Volle Auflösung

26.09.07 / Solingen
Meade Schmidt-Newton 6" f/5 (152/762mm) + Baader MPCC
Atik-16HR (10,2x8,3mm 1392x1040px 6,45µm)
7x10min HA
Filter Astronomik HA 6nm